top of page

RENIM PROJECT: ให้ด้วยใจ


โปรเจคเล็กๆของเราที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแบรนด์ RENIM PROJECT ได้รับน้ำใจและการสมทบทุนจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆใกล้ตัว เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดทำชุดไทยประจำวันให้กับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดชุดไทยประจำวันอังคารของโรงเรียนบ้านทุ่งนาสำหรับนักเรียนทั้งหมด 30 คน รวมถึงคุณครูและพนักงานอีก 8 คน รวมเป็น 38 คน รีนิมโปรเจคตั้งงบประมาณในการหาซื้อผ้าไทยและตัดเย็บไว้ชุดละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 38,000 บาท โดยจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าผ้าไทยและค่าดำเนินการ โดยหากเหลือจากค่าใช้จ่ายข้างต้นเราจะจัดทำกระเป๋าเพิ่มเติมให้น้องๆ หรือซื้อหาอุปกรณ์สื่อการสอน เพื่อการศึกษาอื่นๆต่อไปแบรนด์ RENIM PROJECT ขอขอบพระคุณเพื่อนๆและกัลยามิตรทุกท่านสำหรับน้ำใจที่น่ารักที่ส่งถึงน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนา เงินสมทบทุนแต่ละยอด ไม่มีคำว่า " มาก " หรือ " น้อย" เพราะเราไม่ได้มองที่ยอดเงิน แต่เรามองที่น้ำใจของทุกท่านท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆของประเทศไทย แต่สังคมเล็กๆของเรายังมีน้ำใจและอยากที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนอื่น นอกจากน้ำใจเหล่านี้จะให้รอยยิ้มที่สดใสแก่น้องๆทุกคน ณ โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้แล้ว ยังเป็นแรงใจที่สำคัญให้ทีมงานรีนิมโปรเจค มีกำลังใจที่จะทำโปรเจคดีๆ เพื่อส่งต่อน้ำใจเหล่าไปสู่น้องๆอีกหลายคนนอกจากรีนิมโปรเจคจะได้ลงไปส่งมอบชุดไทยประจำวันให้น้องๆนักเรียนแล้วนั้น เรายังมีโอกาสได้จัดกิจกรรมการสอนศิลปะ ตามความประสงค์อีกประการหนึ่งของผอ.พี่หนึ่ง ที่อยากจะให้ทีมงานได้พาน้องๆร่วมกิจกรรม ฝึกฝน พัฒนาทักษะและเปิดกว้างด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเราได้ให้น้องๆลงมือวาดและระบายสีอะคลิลิคลงบนกระเป๋าผ้าที่เราจัดเตรียมไว้

กระเป๋าเหล่านี้ จะถูกจัดส่งกลับคืน ให้กับเพื่อนๆที่สมทบทุนค่าดำเนินการผลิตชุดไทยประจำวันของน้องๆ ... แทนคำขอบคุณ

กิจกรรมครั้งนี้ สอนให้น้องๆเห็นคุณค่าของการรับ ให้น้องๆได้ทำอะไรตอบแทนผู้ให้ ผู้มีพระคุณ และยังได้สอบความกตัญญูไปในตัวอีกด้วย เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะแห่งการให้ มีมากหรือน้อยก็ต้องรู้จักแบ่งปันผู้อื่น และไม่ลืมผู้มีพระคุณที่อยู่ข้างหลังเสมอ


ขอขอบคุณผู้อำนวยการพี่หนึ่งที่ให้โอกาสแบรนด์เล็กๆนี้เป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่าน

ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านในไมตรีจิตสำหรับทุกอย่าง

ขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งนาทุกคนสำหรับรอยยิ้มอันใสซื่อบริสุทธิ์และแววตาอันใสสะอาดทำให้เราอยากจะกลับมาสร้างโปรเจคดีๆเพื่อมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมต่อไป


สุดท้ายนี้แบรนด์RENIM PROJECT ขอเป็นกำลังใจให้ผอ.พี่หนึ่งและคุณครูทุกท่านให้มีพละกำลังใจในการสั่งสอนน้องๆที่น่ารักให้ได้มีการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของอนาคตของประเทศชาติ เราขอขอบคุณโอกาสครั้งนี้ที่ได้เป็นสะพานบุญเล็กๆและหวังว่าจะได้ร่วมทำบุญกันอีกครั้งเพื่อตอบแทนและคืนสิ่งดีๆให้แก่สังคมเราต่อๆไป


#RENIMPROJECTให้ด้วยใจ

38 views0 comments

Comments


bottom of page